Vacature Promovendus Weerbaar Lokaal Bestuur

Promovendus Weerbaar Lokaal Bestuur in Rotterdam

Primair

  • Erasmus professors
  • Extern gefinancierde hoogleraren
  • Promoveren aan EUR
  • Onderzoeksgroepen en -initiatieven
  • Research services
  • Studio Erasmus
  • Wetenschapscafé Rotterdam
  • Prijzen en onderscheidingen
  • Bureau van de Pedel

Plaatsingsdatum dinsdag 4 jun 2024

Sluitingsdatum vrijdag 28 jun 2024

Expertise Wetenschappelijk personeel

Organisatieonderdeel Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

Salaris € 2.770 - € 3.539

Omvang 1 fte - 1 fte

Introductie

Wil jij onderzoek doen op het snijvlak van criminele ondermijning en de integriteit van het openbaar bestuur? Heb je gevoel voor politiek-ambtelijke omgevingen? Heb je de ambitie om te promoveren én wil je met en tijdens jouw onderzoek een concrete bijdrage leveren aan de integriteit en weerbaarheid van het lokaal bestuur? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functie-omschrijving

De Erasmus School of Social and Behavioural Sciences van de Erasmus Universiteit Rotterdam (ESSB-EUR) zoekt een promovendus voor onderzoek naar Weerbaar Lokaal Bestuur. Dit 4-jarig, voltijds promotieonderzoek richt zich op de morele weerbaarheid van bestuurders en ambtenaren bij gemeenten. Meer specifiek verricht de kandidaat kwalitatief onderzoek naar de vraag welke kenmerken van het ambt en de politiek-bestuurlijke context op welke wijze bijdragen aan de risico's op oneigenlijke beïnvloeding van lokale bestuurders en ambtenaren door georganiseerde criminaliteit . De precieze vraagstelling en het onderzoeksdesign wordt samen met de promovendus uitgewerkt.

Het onderzoek bestaat uit vier deelstudies: een literatuurstudie en drie empirische deelstudies waarin de eerdergenoemde hoofdvraag wordt onderzocht binnen de drie centrale onderdelen van het lokaal bestuur: de ambtelijke organisatie, het college van burgemeesters en wethouders, en de gemeenteraad. Doel van het onderzoek is bij te dragen aan kennis over de specifieke risico's en kwetsbaarheden van lokale besturen (en daarmee de lokale democratie) voor ondermijning, alsook de mogelijkheden die er zijn om de weerbaarheid van het lokaal bestuur te vergroten en die op duurzame en systematische wijze te borgen. Daartoe richten we ons niet zozeer op de kwantificering van het fenomeen zelf ('hoe vaak komt het voor?'') maar op de weerbaarheid c.q. kwetsbaarheden van het lokaal bestuur voor ondermijning. Meer specifiek beogen we met dit promotieonderzoek voor elk van de drie centrale onderdelen van het lokaal bestuur meer inzicht te krijgen in (i) de wijze waarop zij worden blootgesteld aan (mogelijke) oneigenlijke druk en beïnvloeding door georganiseerde criminaliteit, (ii) hoe zij hier individueel en gezamenlijk betekenis aan geven, (iii) hoe zij hier zowel in preventieve als reactieve zin mee omgaan, en (iv) hoe voorgaande zich verhoudt tot specifieke kenmerken van het ambt en de politiek-bestuurlijke omgeving waarin zij opereren.

Het onderzoeksproject is verbonden aan de bijzondere leerstoel Integriteit van het Lokaal Bestuur, die is ingesteld door de gemeente Rotterdam en wordt mogelijk gemaakt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Rotterdam. De kandidaat wordt begeleid door prof. dr. Leonie Heres en dr. Koen Migchelbrink. Doel van het project is om wetenschappelijk empirisch onderbouwde inzichten te verzamelen die op het snijvlak van integriteit, ondermijning en weerbaarheid liggen. Het onderzoek levert daarmee een belangrijke bijdrage aan een nog onderontwikkeld onderzoeksgebied. Het beoogt bovendien concrete maatschappelijke impact te creëren door inzichten en hulpmiddelen (mee) te ontwikkelen die bijdragen aan de verdere versterking en ondersteuning van de (morele) weerbaarheid van het lokaal bestuur.

De kandidaat dient te beschikken over:

 • Een masterdiploma in Bestuurskunde, Organisatiewetenschappen, Politicologie, Arbeids-, Sociale of Organisatiepsychologie, Criminologie of een gerelateerde discipline. Kandidaten die nog bezig zijn met de afronding van hun Master worden uitgenodigd te solliciteren, met dien verstande dat het diploma dient te zijn behaald voorafgaand aan de start van de aanstelling.
 • Aantoonbare kennis, vaardigheden en ervaring op het gebied van sociaalwetenschappelijke kwalitatieve onderzoeksmethoden en -technieken, zoals diepte-interviews, focusgroepen en observatieonderzoek. Aanvullende kennis en vaardigheden op het gebied van kwantitatieve methoden en mixed methods onderzoek is een pré.
 • Affiniteit met integriteit in ambtelijke en/of politiek-bestuurlijke omgeving is een pré.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift, zowel in het Nederlands als Engels (C1 conform CEFR).
 • Een professionele en academische werkhouding.

Denk je dat de positie je goed past, maar heb je een iets andere achtergrond dan hierboven omschreven?

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is 1 september 2024.Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) € 2.770 bruto per maand in het eerste jaar en € 3.539 bruto per maand op fulltime basis in het vierde jaar, schaal P, conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De functie heeft een omvang van 1 fte. Het contract wordt aangegaan voor een periode van een jaar en kan op basis van goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden worden verlengd met nog drie jaar, resulterend in een totale aanstelling van vier jaar.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

 • Alles wat je nodig hebt voor een goede work-life balance : thuiswerken in overleg, 41 vakantiedagen bij een 40-urige werkweek, 8% vakantiegeld en 8.3% eindejaarsuitkering, en flinke korting op een abonnement voor ons sportcentrum op de campus .
 • Een duurzame, inclusieve en diverse werkomgeving met een open cultuur waar je jezelf kunt zijn en we aandacht hebben voor elkaar en voor de wereld. Maak bijvoorbeeld gebruik van onze fietsbijdrage of neem deel aan netwerken zoals Young@EUR , Fame , QuEUR, of Young Erasmus Academy.
 • Tijd en ruimte voor je ontwikkeling in de breedste zin: ontwikkeldagen en een persoonlijk carrièrebudget , buitenlandse uitwisselingsmogelijkheden grotendeels op onze kosten, en gratis toegang tot onze universiteitsbibliotheek .
 • Een goed pensioen bij ABP waar wij 2/3e aan bijdragen, korting op diverse collectieve verzekeringen bij Zilveren Kruis Achmea, Loyalis, Allianz, en een reiskosten-, thuiswerk- en internetvergoeding.
 • Combineer je je baan met ouderschap of heb je deze wens voor de toekomst? EUR biedt gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners , en er is een kinderopvang op de campus .
 • Verhuis je naar Nederland voor een baan bij de EUR? Dan kun je mogelijk gebruik maken van de 30%-regeling indien je aan de voorwaarden van de Belastingdienst voldoet, en helpen we met ons Dual Career Programme ook jouw partner bij het vinden van een leuke baan.

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek - onze missie luidt dan ook 'Creating positive societal impact'. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl .

Faculteit / Instituut / Dienst

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Team Organisation & Management (O&M)

Het team Organisatie & Management bestaat uit zo'n 25 docenten en onderzoekers die zich bezighouden met thema's zoals uitvoeringsorganisaties, samenwerking tussen organisaties, financieel management en inkoop, HR-beleid, verandermanagement, leiderschap, innovatie, en integriteit. We leiden studenten op in de bachelors Bestuurskunde en MISOC, en drie verschillende masterspecialisaties: Publiek Management, Management van HR en Verandering, en Arbeid Organisatie en Management. Daarnaast doen we onderzoek op de genoemde thema's, waarbij we gebruik maken van verschillende onderzoeksmethoden, van kwalitatieve casestudies tot grootschalige surveys en gedragsexperimenten. We adviseren organisaties over hun interne management, innovaties en het verbeteren van (publieke) dienstverlening.

Voor meer informatie zie https://www.eur.nl/essb/informatie-voor/onderzoekers/onderzoekthemas/organisaties-werk-en-mensen

Additionele informatie

Voor meer informatie over de EUR verwijzen we je graag naar onze website www.eur.nl . Meer informatie over de functie kun je verkrijgen bij .

Solliciteren

Je kunt tot en met de sluitingsdatum solliciteren voor deze functie.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 9 & 11 juli.

We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Solliciteren?

Open navigatie voor Promovendus Weerbaar Lokaal Bestuur Sluiten

Solliciteren?

Vergelijk @count opleiding

 1. Promovendus Weerbaar Lokaal BestuurFunctie:promovendus weerbaar lokaal bestuur
Startdatum:05-06-2024
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:WO
Contracttype:Vast
Salaris:3539 – 3539
Uren per week:1 – 40

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Unknown via Unknown of Unknown. Of bezoek hun website Unknown.

Deel de vacature:

Redactie Moerkapellekrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de moerkapellekrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

 1. Promovendus Weerbaar Lokaal Bestuur EUR 05-06-2024

Bekijk ook andere vacatures