WATERSCHAPSBLADVerleende watervergunning voor het aanbrengen van een dam met duiker en beschoeiing, Julianastraat 122 in Moerkapelle.

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

(D2024-01-002829, verzenddatum 19 februari 2024)Het hoogheemraadschap heeft een watervergunning verleend. De watervergunning gaat over het aanbrengen en hebben van een beschoeiing en het aanleggen van een dam met duiker ter plaatse van de Jullianastraat 122 in Moerkapelle, gemeente Zuidplas.Waarom publiceert het hoogheemraadschap dit bericht?Een vergunning wordt bij het hoogheemraadschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen of aan te leggen in en rondom het water, de dijk of een weg van het hoogheemraadschap. Met dit bericht laten we u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.Bent u het niet eens met het besluit?U kunt binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit laten weten dat u het niet eens bent met het besluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als het besluit invloed heeft op uw situatie. Op onze website www.hhsk.nl/bezwaar vindt u een uitleg hoe u het bezwaar kunt indienen.In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over het besluit op het kantoor van het hoogheemraadschap aan de Maasboulevard 123 in Rotterdam bekijken. Maak hiervoor vooraf een afspraak via het telefoonnummer 010 - 45 37 300. U kunt de documenten ook digitaal opvragen via vergunningen@hhsk.nl. Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?Het besluit blijft geldig totdat het hoogheemraadschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Is het voor u belangrijk dat de uitvoering van het besluit wordt tegengehouden? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam vragen de start van de activiteiten tegen te houden totdat het hoogheemraadschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via de website van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 61 61. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Moerkapelle. Bekijk alle Bekendmakingen Moerkapelle in Moerkapelle.

https://moerkapellekrant.nl/bekendmakingen-moerkapelle/

Deel dit bericht:

Redactie Moerkapellekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Moerkapellekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Moerkapelle.

Gerelateerde berichten