STAATSCOURANTVoornemen voorbereiding bestemmingsplan ‘Julianastraat 53-55, Moerkapelle’, ZuidplasPlangebiedInhoud planZienswijzen

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas geven er op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kennis van, dat zij het voornemen hebben om een bestemmingsplan voor te bereiden voor de percelen Julianastraat 53 en 55 te Moerkapelle. Het plangebied is gelegen aan de Julianastraat, een doodlopende straat in het buitengebied, die behoort tot de kern Moerkapelle. Aan de noordzijde van het plangebied ligt het Schravenwilderpad, een fietspad langs een bestaande watergang, die tevens de grens markeert tussen de gemeenten Zuidplas en Waddinxveen. Het perceel Julianastraat 53 en 55 te Moerkapelle heeft op dit moment een agrarische bestemming. Deze bestemming zal worden gewijzigd naar een woonbestemming. De woning aan de Julianastraat 53 zal worden gesloopt en herbouwd. Daarnaast zullen op het perceel nog twee extra woningen worden gebouwd. Op dit moment worden geen stukken ter inzage gelegd en is het nog niet mogelijk om zienswijzen over het voornemen naar voren te brengen. Ook wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het voornemen. Zodra het plan gereed is om in ontwerp ter inzage te leggen, kunt u dit lezen in de Staatscourant en op de gemeentepagina in Hart van Holland. U heeft dan de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Moerkapelle. Bekijk alle Bekendmakingen moerkapelle in .

https://moerkapellekrant.nl/bekendmakingen-moerkapelle/

Deel dit bericht:

Redactie Moerkapellekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Moerkapellekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Moerkapelle.

Gerelateerde berichten