GEMEENTEBLADOntvangst aanvraag omgevingsvergunning Middelweg 1a2, 2751GJ Moerkapelle

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 15 december 2023 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat over het plaatsen van een schuur in de tuin op de locatie Middelweg 1a2, 2751GJ Moerkapelle. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2023-00019772. De aanvraag gaat over:•het bouwen van een bouwwerk•het aanleggen of veranderen van een in- of uitritProcedureDe aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens gemeente Zuidplas een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken.U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken.Meer informatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 - 54 50 000.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Moerkapelle. Bekijk alle Bekendmakingen Moerkapelle in .

https://moerkapellekrant.nl/bekendmakingen-moerkapelle/

Deel dit bericht:

Redactie Moerkapellekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Moerkapellekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Moerkapelle.

Gerelateerde berichten